Uisneno In Kabin ma Prenat: Rais Manba'an Fe'u nok Reta' Ahun-hunut

Gjuha: Amarasi

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators