Akha Bible

Gjuha: Akha

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Thailand Bible Society