Nyɩhyɛ Fʋfɔlɛʼn

Gjuha: Anyin

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Société Biblique Internationale, 1997