Rau Ke Maro

Gjuha: Arop-Lokep

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved