Wængonguï nänö Apæ̈negaïnö

Gjuha: Waorani

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.