Anuki Mark

Gjuha: Anuki

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, Inc.</