Tã-drı̣̃ Lẽlẽ Óꞌdí Óvârí Kâ

Gjuha: Avokaya

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

©Wycliffe Bible Translators 2002