Yigisǝ nwi mǝkee mǝfimǝ maŋ Ghaŋ Veŋoo

Gjuha: Vengo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1993, Wycliffe Bible Translators