Hodáay Pákén Ketáb

Gjuha: Southern Balochi

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.