Baebol Long Bislama 2012

Gjuha: Bislama

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Bislama Revised Bible © Bible Society of the South Pacific, 2012.