Yesus Aqa Anjam Bole 2014

Gjuha: Anjam

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved