Ebavevuvu, Mosese yana buki nagona

Gjuha: Bwaidoka

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.