Mehöböp Yesu Kerisi yi GAGEK MEWIS sën vong yam vu hil

Gjuha: Mapos Buang

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.