จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Gjuha: Bisu

Version Information

Produced in cooperation with the Wycliffe Thai Foundation

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.