Chuj San Mateo Bible

Gjuha: Chuj

Version Information

La Biblia Chuj de San Mateo Ixtatán fue publicada por la Sociedad Bíblica de Guatemala en el año 2007. Si usted está interesado en obtener una copia impresa, por favor contacte a la Sociedad Bíblica de Guatemala en http://www.sbiblica.org/sbg/.

Të dhënat e të drejtave të autorit

Biblia en Chuj de San Mateo Ixtatán © Sociedad Bíblica de Guatemala 2007