Caekäcai Kangthae (Lemi)

Gjuha: Eastern Khumi Chin

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2017, Bible Society of Myanmar and Wycliffe Bible Translators, Inc