Nuevo Testamento Chorote

Gjuha: Iyojwa'ja Chorote

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1994 Sociedad Bíblica Argentina