Hulimahu hata Ateemit

Gjuha: Jola-Kasa

Version Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.