Deduamiti kibi 40

Gjuha: Dedua

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.