Lëk yam, Dinka Rek NT (Southwestern Sudan)

Gjuha: Dinka: Southwestern

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.