Biblu Ala ta Kuma

Gjuha: Dyula

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.