Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Gjuha: Ελληνικά

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.