World English Bible

Gjuha: English (US)

Version Information

See http://WorldEnglish.Bible

Të dhënat e të drejtave të autorit

PUBLIC DOMAIN