KAYAKNU NAI Tituanak Bau

Gjuha: Nobonob

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.