Tumpa Iñeerɨru

Gjuha: Guaraní: Western Bolivian

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2017, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved.