SBL Greek New Testament

Gjuha: Ελληνιστική

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Copyright 2010 by the Society of Biblical Literature and Logos Bible Software