De Nyew Testament

Gjuha: Sea Island Creole English

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.