Gbaya Bible

Gjuha: Northwest Gbaya

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit