Ya ehel apu Dios

Gjuha: Keley-I Kallahan

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.