Diodati Bible

Gjuha: Italiano

Version Information

The Diodati Bible was published in 1885

Të dhënat e të drejtave të autorit

Public domain