Versione Diodati Riveduta

Gjuha: Italiano

Version Information

The Revised Diodati Bible was published in 1924

Të dhënat e të drejtave të autorit

Public domain