VIKAʼV IYOL QUBʼAAL TIUXH quyolbʼalxhtu

Gjuha: Ixil

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

(c) 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc