Hră Ơi Adai Pơhiăp

Gjuha: Jarai

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© United Bible Societies, 2016