Tawúratɩ na Injiila dɛ́ɛ fɔɔlɩ́nɩ

Gjuha: Tem

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.