Sisipac Ac Ɋelia

Gjuha: Kube

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Global Bible Translation