Gotena epe agale

Gjuha: East Kewa

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.