Mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ Jɔnja Mbon

Gjuha: Kako

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators 1999