Kalam Baybol Buk gor minim nuk kisen angayak

Gjuha: Kalam

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.