Ugud apudyus = Ti baro tulag

Gjuha: Limos Kalinga

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit