God riiti maji kepi

Gjuha: Kwoma

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1974, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.