Kurmanji Încîl

Gjuha: Kurmanji

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Kurdish New Testament amp Psalms + © Turkish Bible Society, 2005.