Ŋmiŋ Nʋahaaliŋ Gbaniŋ Kɔmiŋ

Gjuha: Koma

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators 2004