Kenyah New Testament

Gjuha: Kenyah

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit