God Da Geka Seka

Gjuha: Korafe-Yegha

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.