Mak Kiañiŋ Balaŋ

Gjuha: Kyenele

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Original electronic version, copyright Pioneer Bible Translators, 1992.

Print edition, copyright Bible Society of Papua New Guinea, 1993.