Kinaray-a NT

Gjuha: Kinaray-A

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved