Fau Alanga'inga Faolu Ana Ala'anga Kwara'ae

Gjuha: Kwara'ae

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2003 Wycliffe Bible Translators, Inc.