Bibele ye Kenile (Catholic Edition)

Gjuha: Lozi

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Bible Society of Zambia 2009