Ekitabo Ekitukuvu ekiyitibwa Baibuli Endagaano Enkadde n'Empya

Gjuha: Luganda

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© United Bible Societies 1968

© The British & Foreign Bible Society, London, England, 1954, 1967, 1972, 1994

© The Bible Society of Uganda, 2013