Naawunni Kunni Paalli

Gjuha: Mampruli

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, 2001